Nasze rozwiązania w walce z COVID-19

35 lat doświadczenia

w diagnostyce

WSPARCIE DIAGNOSTYKI COVID-19

Jedyne w Polsce testy serologiczne wykrywające obecność przeciwciał IgG i IgM PRZECIWKO NOWEMU KORONAWIRUSOWI

CZYTAJ WIĘCEJ

TESTY SEROLOGICZNE MAGLUMI SARS-CoV-2 DOSTĘPNE W OFERCIE CORMAY.

Skuteczne wykrycie przeciwciał IgG i IgM

przeciwko nowemu koronawirusowi SARS-CoV-2

Nowe odczynniki laboratoryjne, opracowane przez jednego

z globalnych liderów diagnostyki immunologicznej, firmę SNIBE, pozwalają na ocenę obecności przeciwciał (IgG i IgM) przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2.

Badania mogą być wykonywane w Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych i stosowane wspólnie z dostępnymi obecnie w Polsce testami PCR w celu zwiększenia skuteczności diagnostyki.


Testy zostały zgłoszone przez Cormay w polskim Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

i mogą być stosowane w Polsce zgodnie z zaleceniami WHO.


PRODUKT POSIADA OZNAKOWANIE CE.

POBIERZ ULOTKĘ

Szybki wynik już po 30 min.

Certyfikowany producent

Wysoka czułość 95%

FAQ

Co to są testy serologiczne?

Testy serologiczne są badaniami immunologicznymi, stosowanymi powszechnie w rozpoznawaniu i monitorowaniu przebiegu różnych schorzeń. Stosowane metody polegają zarówno na poszukiwaniu w próbkach materiału klinicznego antygenów, jak i swoistych przeciwciał. Antygeny są cząsteczkami, które układ odpornościowy, rozpoznaje jako obce. Antygenami mogą być bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki, pyłki roślin, pokarmy, a w niektórych przypadkach nawet własne tkanki. Natomiast przeciwciała są białkami odpornościowymi wytwarzanymi przeciwko antygenom. Każde przeciwciało jest wytwarzane specyficznie przeciwko określonemu antygenowi, a organizm w zależności od sytuacji może wytwarzać przeciwciała w różnych klasach: IgA, IgM, IgG, IgE, IgD.

Co to są przeciwciała IgG?

Przeciwciała (immunoglobuliny) to grupa białek układu odpornościowego. Wydzielane są przez plazmocyty i z krwią docierają do najodleglejszych miejsc organizmu. IgG stanowi około 75% przeciwciał w surowicy człowieka i jest najczęściej występującym typem przeciwciała. IgG jest zasadniczym przeciwciałem wtórnej odpowiedzi immunologicznej. Immunoglobuliny tej klasy warunkują odpowiednią ogólną ochronę.

Co to są przeciwciała IgM?

Przeciwciała (immunoglobuliny) to grupa białek układu odpornościowego. Wydzielane są przez plazmocyty i z krwią docierają do najodleglejszych miejsc organizmu. Przeciwciała IgM stanowią około 10% surowiczych immunoglobulin są pierwszymi przeciwciałami wytworzonymi w pierwotnej odpowiedzi immunologicznej. Ich miano rośnie w przypadku reaktywacji przewlekłego lub utajonego zakażenia. Przeciwciała IgM 100-400 razy efektywniej aktywują dopełniacz niż IgG. W większości IgM wytwarzane są przez komórki plazmatyczne w śledzionie i węzłach chłonnych i wydzielane do surowicy.

Co to jest czułość diagnostyczna?

Każdy test diagnostyczny może w niektórych przypadkach uzyskać wyniki różne od wyników rzeczywistych. Na przykład test diagnostyczny na podstawie otrzymanych parametrów klasyfikuje pacjenta do grupy osób chorych na daną chorobę, bądź zdrowych. W rzeczywistości ilość osób zakwalifikowanych do powyższych grup przez test może się różnić od ilości osób rzeczywiście zdrowych i rzeczywiście chorych.

Stosowane są dwa parametry oceny trafności testu. Są to:

  • Czułość – opisuje zdolność wykrywania osób rzeczywiście chorych (posiadających daną cechę). Jeśli więc badamy grupę osób chorych, to czułość daje nam informacje, jaki procent z nich ma pozytywny wynik testu;
  • Swoistość – opisuje zdolność wykrywania osób rzeczywiście zdrowych (bez danej cechy). Jeśli więc badamy grupę osób zdrowych, to swoistość daje nam informacje, jaki procent z nich ma negatywny wynik testu.

Czy te testy potwierdzą, czy jestem zarażony koronawirusem z Wuhan?

Zestaw SARS-CoV-2 IgG oraz IgM są testami immunologicznymi, przeznaczonymi do jakościowego oznaczenia przeciwciał klasy IgG oraz IgM przeciwko nowemu koronawirusowi w surowicy lub osoczu krwi ludzkiej. Testy nie potwierdzają obecności koronawirusa w organizmie, wskazują jednak na kontakt z wirusem oraz na uruchomienie odpowiedzi immunologicznej przeciwko wirusowi. Pozytywny wynik testów wskazuje na konieczność dalszej diagnostyki z wykorzystaniem technik PCR.

Czy test mogę wykonać samodzielnie w domu?

Zestaw SARS-CoV-2 IgG oraz IgM są testami immunologicznymi, przeznaczonymi do jakościowego oznaczenia przeciwciał klasy IgG oraz IgM przeciwko nowemu koronawirusowi w surowicy lub osoczu krwi ludzkiej, za pomocą automatycznych analizatorów linii MAGLUMI. Oznaczenie można wykonać w wybranych specjalistycznych medycznych laboratoriach diagnostycznych.

Jak długo czeka się na wynik?

Wynik dostępny jest w ciągu 30 minut.

Jaka jest wiarygodność wyniku?

Czułość kliniczną określono w Chinach na podstawie oznaczeń potwierdzonych próbek zakażonych nowym koronawirusem. Czułość kliniczna dla testu SARS-CoV-2 IgG, w połączeniu z testem SARS-CoV-2 IgM kliniczna czułość diagnostyczna wynosi 95,60%. Oznacza to, że 95,6% badanych chorych zostanie prawidłowo zakwalifikowana jako chora.

JAK SIĘ CHRONIĆ PRZED ZAKAŻENIEM?

Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem osłonkowym tzn. jego otoczka zbudowana jest głównie z tłuszczy oraz dodatkowo białek, dzięki temu koronawirus jest podatny na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów i dlatego:

Regularnie i dokładnie myj ręce wodą z mydłem,

a jeśli nie masz możliwości dezynfekuj dłonie środkiem alkoholowym. Dlaczego? Mycie rąk mydłem i wodą lub ich dezynfekcja zabija wirusy.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

Dlaczego? Dłonie mają kontakt z wieloma powierzchniami, na których mogą być wirusy. Zanieczyszczone ręce mogą przenieść wirusa do oczu, nosa lub ust, a stamtąd do wnętrza organizmu i spowodować zachorowanie.

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od każdego to kaszle lub kicha.

Dlaczego? Kiedy ktoś kaszle lub kicha, rozpyla małe kropelki płynu z nosa lub ust, które mogą zawierać wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko chorej osoby, możesz go wdychać

Przestrzegaj higieny dróg oddechowych.

Podczas kaszlu lub kichania zakrywaj usta i nos wewnętrzną stroną zgiętego łokcia lub chusteczką. Następnie natychmiast wyrzuć zużytą chusteczkę do kosza i umyj ręce. Dlaczego? Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową,

POZNAJ INNE NASZE ROZWIĄZANIA W WALCE Z COVID-19

Szybkie testy serologiczne

Szybkie testy antygenowe

WIĘCEJ INFORMACJI
WIĘCEJ INFORMACJI

Chronimy Życie, które jest Skarbem.

Interesują Cię szczegółowe informacje? Wypełnij formularz.

PZ CORMAY S.A. to polska innowacyjna firma diagnostyczna o międzynarodowym zasięgu. Posiadamy ponad 35-letnie doświadczenie w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, niezbędną infrastrukturę i zasoby (własny Dział Badań i Rozwoju, Laboratorium, zakład produkcyjny oraz logistykę). Firma gotowa jest na szybką realizację zamówień na testy, oraz wykonanie niezbędnych akcji instalacyjno-szkoleniowych sprzętu w laboratoriach w całym kraju.

tel.: (81) 749 44 31